top of page

Grid Extentions, Agder Kunstsenter 2021

I utstillingen viser Elin Igland vevde skulpturer. Uten bruk av vevstolen blir tråder bundet sammen, og kontrasten mellom det rigide rutenettet og det ukontrollerbare som oppstår blir bakgrunnen for nye skulpturelle og abstrakte utrykk.

Igland ser vev som konstruksjonsmetode for skulptur, og veven og rutenettet som et verktøy for kontroll. I Grid Extensions utforsker hun hva som oppstår i fraværet av veven og kontrollen, og frigjøringen som ligger i å trekke vev over i det abstrakte. I skulpturene er også forholdet mellom opphenget og trådene kommet tettere sammen, hvor opphenget former trådens bevegelser og trådene gir opphenget mening.

Symbolikken med å bære vevde tråder gjorde Beryl Korot i videoverk fra 1977, hvor hun viser video av vev-prosessen og henger det ferdige resultatet på en fremtredende rundstokk. Den frigjøringen som oppstod i forhold til vev som materiale for kunst, er en bakenforliggende faktor i Iglands arbeider.

Igland jobber med materiale som spenner fra syntetisk nylon til lokal ull og elementer av tre. Materialets egenskaper er en viktig del av arbeidsprosessen, hvor opplevelsen av materiale som både enkelt og komplekst, kontrollert og intuitivt, gjenspeiles kanskje nettopp i dette møtet. Samtidig er opphenget ennå friere i formen enn den strenge rundstokken.

Tekst og foto: Christina Leithe Hansen/Agder Kunstsenter

bottom of page